Kontakt

Filmoteka Śląskich Portretów Mówionychlogo

Biblioteka Śląska
Plac Rady Europy 1
40-021 Katowice

Wszystkim czytelnikom Biblioteki, stowarzyszeniom i organizacjom, badaczom i pasjonatom lokalnej historii naszego regionu proponujemy współudział w tworzeniu Filmoteki. Na adres filmoteka@bs.katowice.pl można przesyłać do nas propozycje osób, których portrety stałyby się częścią kolekcji FŚPM.

Kontakt telefoniczny:
Agnieszka Dec-Michalska
32 2083 729