Fragmenty nagrań

Józef Kopocz zmarł 6 kwietnia 2015 r.

prof. FRANCISZEK KOKOT


MACIEJ SZCZEPAŃSKIBERNARD KRAWCZYK

STANISŁAW OŚLIZŁO

WIKTOR OSTRZOŁEK