Przejdź do treści

Media o nas

Dziennik Zachodni, 8 kwietnia 2015 r.

Osobiste świadectwa Ślązaków w bibliotece

„Nasza Rodnia”, styczeń 2013

Czasopismo „Nasza Rodnia” [PDF]

Sędzia Józef Musioł w Filmotece Śląskich Portretów Mówionych

Artykuł na stronie internetowej Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

Cenne dokumenty z archiwum rodzinnego Czesława Rymera w zbiorach Biblioteki Śląskiej

Artykuł na stronie internetowej WP Książki

Na zaproszenie Lwowskiej Fali

W niedzielę 28 kwietnia 2013 r. Filmoteka Śląskich Portretów Mówionych gościła w audycji Radia Katowice – Lwowska Fala prowadzonej przez redaktor Danutę Skalską. Audycja ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, a także pokazuje prawdę o losach Polaków tragicznie splecionych z wojną i okupacją. Podobnie jak Filmoteka archiwizuje i stara się zachowywać w pamięci ludzi współtworzących i pielęgnujących dziedzictwo kulturowe na Śląsku, który stał się ich  „drugą ojczyzną”.

O Filmotece w EBIB-ie

Wzmiankę o tworzonej w Bibliotece Śląskiej Filmotece Ślaskich Portretów Mówionych można przeczytać w najnowszym numerze czasopisma EBIB:

Artykuł w Biuletynie EBIB

Świadkowie historii Śląska w Filmotece Śląskich Portretów Mówionych – Dziennik Zachodni

Artykuł na stronie internetowej Dziennika Zachodniego