Fragmenty nagrań

WILHELM SZEWCZYK – kolekcja historyczna

JERZY ZIĘTEK (generał, wojewoda)- kolekcja historyczna


BISKUP HERBERT BEDNORZ – kolekcja historyczna


AGNIESZKA SZYNOL

Prof. MARIA PAWŁOWICZ


FRANCISZEK WSZOŁEK

JURAND JARECKI

MARIAN J. KRZYŻOWSKI

Prof. LEON MARKIEWICZ

ERWIN SÓWKA