Przejdź do treści

Oryginalne dokumenty pierwszego wojewody śląskiego Józefa Rymera w zbiorach Biblioteki Śląskiej

Czesław Rymer, jeden z dwóch żyjących synów pierwszego wojewody śląskiego Józefa Rymera, przekazał Bibliotece Śląskiej oryginalne dokumenty po swoim ojcu.

Wśród cennych pamiątek znajdują się m.in.: akt mianowania Józefa Rymera na stanowisko wojewody śląskiego z 2 czerwca 1922 r. podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, paszporty dyplomatyczne, rękopisy, wycinki z gazet. Dokumenty zostały włączone do zbiorów specjalnych Biblioteki Śląskiej.