Przejdź do treści

9 marca 2016 r. odeszła prof. Maria Pawłowiczowa

M.Pawlowiczowa
prof. M.Pawłowiczowa

Maria Pawłowiczowa z Kosteckich urodziła się w 1923 r. w Sokolikach Górskich, powiat Turka nad Stryjem, w rodzinie kolejarskiej. Dorastała w Stanisławowie, Lwowie, Chełmie. Maturę zdała w Mielcu w 1943 r. Jako matka czwórki dzieci podjęła zaoczne studia polonistyczne. Magisterium uzyskała w 1965 r., wkrótce zaś kolejne stopnie naukowe: doktorat w 1974, habilitację w 1988 r., a w 1991 r. została profesorem Uniwersytetu Śląskiego. Od 1972 r. była pracownikiem naukowym Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ. Była cenionym wykładowcą oraz promotorem wielu prac magisterskich. Jest autorką licznych publikacji naukowych i popularnych poświęconych dziejom książki na Śląsku, a także Kresom Wschodnim.