Niezwykła opowieść Czesława E. Blicharskiego

Czesław E. Blichaeski - kard z nagrania

16 kwietnia 2013 r. Czesław E. Blicharski udzielił wywiadu Bibliotece Śląskiej w którym opowiedział poruszającą, niezwykle ciekawą a niekiedy wręcz nieprawdopodobną historię swojego życia, a także pracę nad stworzeniem unikatowego w skali kraju archiwum tarnopolskiego. Czesław E. Blicharski urodził się 5 lipca 1918 r. w Tarnopolu, przed wojną był studentem prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, potem próbując przedostać się za granicę został schwytany i skazany na 5 lat łagrów, pod koniec wojny po przejściu szkoleń w Anglii został lotnikiem. Wiele lat spędził na emigracji m.in. w Urugwaju i Argentynie, w 1956 r. przyjechał do kraju, jak podkreśla „przyjechał;” a nie „wrócił”, bo to już nie była jego Polska. Wspomnieniami ze swojego życiu mógłby obdarować co najmniej kilka osób. posiada niesamowitą pamięć i osobowość, jest człowiekiem który swój kraj – jak mówi – nosi w sercu. Napisał kilkadziesiąt opracowań o Tarnopolu, m.in. słownik bibliograficzny zawierający ok. 12 tys. nazwisk. Blicharski współpracował z wieloma organizacjami, fundacjami, zbierał po całym świecie relacje, wspomnienia i zdjęcia z prywatnych archiwów, poświęcając się w pełni służbie na rzecz ratowania od niepamięci Kresów Wschodnich. W 2002 r. całe archiwum przekazał Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. 

Fragment nagrania: Gdy rozpatruję niekiedy różne zdarzenia z mojego życia odnoszę wrażenie, że mimo nieraz ich trywialności, łączą się one w jedną grubą linię, wytyczając misję tego żywota. Niezależnie od tego, co się robi i planuje życie nie jest bezcelowe, ktoś nim rządzi, ktoś decyduje. Przez te 95 lat mojego życia wielokrotnie się o tym przekonałem.

Czesław Blicharski zmarł 21 marca 2015 r.